Wat denken partners, experts en verzamelaars over Shuuz?

Wie over het verzamelen van oude kleren hoort , denkt vaak aan dubieuze manden voor de deur en wild geparkeerde oude kledingcontainers zonder aanduiding van plaats of doel. Bij Shuuz daarentegen staan we voor transparantie en eerlijkheid bij de verzamling van oude schoenen. Op dit punt willen we graag de directeur van onze recyclingpartner Kolping Recycling aan u voorstellen. Eveneens tonen we de meningen van experts over de verkoop van gebruikte schoenen in ontwikkelingslanden en last but not least enkele meningen van inzamelpunten die al jaren met succes gebruikte schoenen met SHUUZ terug in de recyclingsketen brengen.

Partners

Experts

Verzamelaars


Wie läuft Shuuz in der Praxis ab? Wir stellen Ihnen die Tipps und Tricks von erfolgreichen Teilnehmern zur Durchführung einer nachhaltigen & rentablen Schuhsammlung vor: Best Practice - Erfolgreiche Sammelstellen berichtenPartners


Stephan Kowoll, directeur van Kolping Recycling GmbH

„Toen SHUUZ ons benaderde om het project te presenteren, was ik er al snel van overtuigd dat dit inzamelinitiatief een echte innovatie was. Met de SHUUZ online calculator ziet de inzamelaar direct de waarde van de gedoneerde schoenen en binnen afzienbare tijd wordt de opbrengst op zijn gebruikersaccount gecrediteerd. Wij zijn zeer positief over het feit dat veel donateurs, 100 procent van de opbrengst doneren aan liefdadigheidsorganisaties. Dit past in onze bedrijfsfilosofie. Misschien kan dit project de trend tegengaan dat inzamelacties zich de laatste tijd vaak alleen op het financiële aspect richten.“

Kolping Recycling GmbH

Stephan Kowoll is directeur van Kolping Recycling GmbH (KRG). Opgericht in 2000 en verzamelt per jaar 13.000 ton gebruikte kleding en schoenen. De KRG is een modern en efficiënt handels- en servicebedrijf dat vele non-profit inzamelorganisaties service verleent. KRG is een zeer competente partner op het gebied van kleding- en schoenenverzamelingen. Door de combinatie van inzameling, distributie en recycling met betrouwbare contractpartners in de vorm van sorteerbedrijven wordt een permanent aanbod voor alle inzamelvormen gepresenteerd. Sinds 1 september 2013 werkt SHUUZ ook uitsluitend met Kolping Recycling.


In een interview vertelt Kowoll over het werk van KRG en de voordelen die de samenwerking met SHUUZ haar klanten biedt:


Lees meerExperts


Dominee Dr. Klaus-Peter Edinger over zijn werk in Zimbabwe

„Zonder de import van gebruikte schoenen zouden de inkomenskansen van veel mensen in Zimbabwe en sommige buurlanden volledig instorten;

Pastoor Dr. Klaus-Peter Edinger is sinds 2008 verantwoordelijk voor de Duitse parochie in Harare, Zimbabwe. Ondanks jarenlange politieke onrust in het land is dhr. Edinger gepassioneerd door zijn werk in één van de armste landen van Afrika. Daarvoor had hij al zes en een half jaar met zijn vrouw Elke, parochiewerk in Port Elisabeth in Zuid-Afrika gedaan. In Zimbabwe, een land met een onzekere toekomst, behoren ongeveer 300 leden tot zijn kerk. Ze komen iedere zondag naar de kerkdiensten en nemen deel aan initiatieven zoals het kerkkoor, drummen en vele andere dingen.


Voor SHUUZ nam Dr. Edinger de tijd om verslag uit te brengen over zijn werk in dat land:


Lees meer


SHUUZ wordt als voorbeeldig project op het gebied van afvalvermijding en duurzaamheid aanbevolen door NRW denkt duurzaam SHUUZ wordt als voorbeeldig project op het gebied van afvalvermijding en duurzaamheid aanbevolen door "NRW denkt duurzaam". Een initiatief van het Grimme Instituut en het VN-Werelddecennium "Onderwijs voor duurzame ontwikkeling" namens de minister van Federale Zaken, Europa en Media van de deelstaat NRW.


Dr. Cesare N. Aspes l Afrika-Expert en lid van de SHUUZ Expert Advisory Board - het weggooien van oude schoenen

„Dankzij projecten zoals SHUUZ hebben duizenden mensen toegang tot redelijke en betaalbare schoenen.“

De Wuppertaler ondernemer Dr. Cesare N. Aspes (afgebeeld met een Afrikaanse sandaal gemaakt van een autoband) heeft met zijn bedrijf "Mace Foods Limited" in Kenia bereikt wat veel ontwikkelingswerkers tot nu toe zonder succes hebben geprobeerd te bereiken. Hij heeft banen gecreëerd voor de mensen die er wonen. Daarmee kunnen ze voor zichzelf en hun gezinnen dagelijks brood op te plank verschaffen. Vandaag de dag noemen zijn medewerkers hem met respect "Musungu". Dit is Swahili en betekent "witte man". Voordat de 72-jarige in 2002 de stap naar het zelfstandige ondernemerschap nam, werkte hij vele jaren als adviseur voor overheden en diverse bedrijven in Afrika. Tegenwoordig verbouwt hij fijne pepers, die in Europa tegen hoge prijzen worden verkocht. Onder het motto "Fair Trade" komt de winstmarge ten goede aan het groeiende aantal arbeiders in Afrika en helpt hen een fatsoenlijk leven te leiden.


Waarom de Afrikadeskundige zich inzet voor SHUUZ en het verzamelen van gebruikte schoenen wordt hier in een uitgebreid interview uitgelegd:


Lees meer


Schulengel, het donatieportaal voor scholen in heel Duitsland, noemt Shuuz als een voorbeeldig en effectief idee voor fondsenwerving. Schulengel, het donatieportaal voor scholen in heel Duitsland, noemt Shuuz als een voorbeeldig en effectief idee voor fondsenwerving. Door de aankondiging van projecten zoals schoeneninzamelacties wil de Schulengel andere mensen motiveren om initiatief te tonen in fondsenwerving en te werken aan de best mogelijke onderwijsmogelijkheden voor alle kinderen.


Abu Kenneh als groothandelaar in Afrika

„De verkoop van gebruikt textiel is voor mij een deel van een ontwikkelingshulpmiddel omdat het veel banen schept en helpt om deze banen veilig te stellen.“

Als 17-jarige burgeroorlogsvluchteling uit Liberia begon Abu Kenneh in 1991 in Conakry, de hoofdstad van Guinea, zijn brood te verdienen als kleine straatventer met gebruikt textiel en schoenen. Hij had negentien jaar geleden het idee voor dit bedrijf. In de loop der jaren is Kenneh in staat geweest om wat startkapitaal te sparen om zelf een groothandelaar te worden.


Lees meer


De bond voor verenigingen zonder winstoogmerk raadt in Duitsland Shuuz als eenvoudig en effectief fundraisingsconcept aan De bond voor verenigingen zonder winstoogmerk raadt in Duitsland Shuuz als eenvoudig en effectief fundraisingsconcept aan. Bijvoorbeeld voor scholen en andere instellingen zonder winstoogmerk. Het hoofddoel van het BFD is het creëren van een effectieve belangenbehartiging van alle schoolondersteunende verenigingen op federaal en staatsniveau.


Reinhold Hemker - Verzamelt gebruikte schoenen en verdient tegelijkertijd geld

„Ik vind het leuk als oude schoenen die nog bruikbaar zijn niet zomaar worden weggegooid, maar worden ingezameld en gerecycled. Daarom kan ik SHUUZ van harte aanbevelen.“

Dr. Reinhold Hemker was van 1994 tot 2009 lid van de Duitse Bundestag. Hij is lid van het EPD sinds 1967 en is nu lid van het federaal uitvoerend comité van de SPD 60 Plus Werkgroep. Alle SPD-leden vanaf de leeftijd van 60 jaar behoren tot deze grootste SPD-werkgroep. Het heeft tot doel de belangen van ouderen te behartigen en mensen voor sociaaldemocratische programmas te winnen. Daarnaast is Hemker al jaren betrokken bij projecten ter bevordering van Afrika, zoals de Duits-Simbabwean Society, Praxis der Entwicklungs-zusammenarbeit, Aktion Humane Welt e.V. en Arbeitsgemeinschaft Solidarische Welt e.V. Hij is al 16 jaar docent aan de Universiteit van Münster en leidt het project: ontwikkelingssamenwerking en de praktijk.


Lees meer


Verzamelaars


SHUUZ biedt Kolpingfamilies de aankoop van hun gebruikte schoenen aan. Door het herbruik, ontvangen de Kolpings families geld en verminderen het onnodig weggooien van nog goed behouden schoenen.

"SHUUZ betaalt ons meer geld dan elk ander vergelijkbaar systeem dat we hebben getest. Een probleem dat bij andere leveranciers iedere keer weer de kop op stak, was de opslag en de lange transportroutes naar de ontvangstpunten. Bij SHUUZ daarentegen kunt u uw gebruikte schoenen in kleine hoeveelheden opsturen, wat een hoge mate van flexibiliteit betekent voor onze inzamelacties. Bovendien overtuigde het SHUUZ-systeem ons: elke burger, ook al heeft hij maar kleine hoeveelheden, kan deelnemen aan de campagnes via verzamelpunten zoals de Kolping Families. De schoendonor kan er zeker van zijn dat zijn/haar schoenen hergebruikt worden en dat de opbrengst gebruikt zal worden om projecten van onze Kolping Family te ondersteunen."


Hans-Dieter Lotte, familie Kolping Vörden

Deze instelling behoort samen met 260 Kolpingonderkomens en 200 instellingen (Kolping Youth Houses, Youth Community Services, Kolping Family Centres, Kolping Families) tot de nationale en internationale Kolping Society. In plaats van het weggooien van nog draagbare schoenen, mobiliseert de familie Kolping uit Vörden haar leden om schoenen in te zamelen voor een zinvol hergebruik. SHUUZ biedt Kolping Families de aankoop van gebruikte schoenen aan. Door recycling ontvangen de Kolping Families geld en besparen ze de onnodige verwijdering van oude schoenen.

Lees meer over de samenwerking tussen Kolping en SHUUZ


"Niet alleen dat deze actie een aanwinst is voor onze instelling, we doen het goed en praten erover. Het is organisatorisch eenvoudig te hanteren, het proces werkt simpel. Hartelijk dank aan het team van Shuuz!!!! De kinderen en ouders van de AWO Kita Kleeblatt."


Kirsten Schmitz, AWO Kita Klaverblatt


Stephans way into a normal life

Er worden zoveel doe mee acties aangeboden. Maar we wilden iets bijzonders en uniek voor de realisatie van de door Stephan uitgedachte dolfijn therapie. Na wat onderzoek zijn we bij toeval met Shuuz in aanraking gekomen. We hadden de mogelijkheid om toegang te krijgen tot een zeer informatief platform en met vragen waar we geen antwoord op konden vinden, werden we geholpen door zeer aardige en competente medewerkers. Nadat we het principe van Shuuz hadden begrepen, besloten we al snel dat we ons geluk zouden proberen.

De campagne: "Steun Stephan met een schoendonatie" is in mei van start gegaan. Het is ongelooflijk hoeveel hulp we tot nu toe hebben ontvangen. De feedback van de helpers is warm, vol enthousiasme en actiegericht. In heel Duitsland werd in korte tijd bijna 1000 kg schoenen voor Stephan ingezameld. De ongecompliceerde en gratis verzending moedigt de geengageerde mensen nog meer aan om vrienden en familie te vragen naar nog draagbare schoenen voor Stephan. Ook in Kitas en verschillende bedrijven worden dozen opgezet voor een schoendonatie. We waren in staat om zoveel mensen te bereiken via Shuuz om ons te ondersteunen voor het goede doel op een zeer eenvoudige en toch zeer nuttige manier voor andere mensen, maar vooral voor Stephan.

We bedanken het team van Shuuz voor de constante ondersteuning bij de implementatie van onze inzamelactie en we danken onze vele schoenendonoren uit de grond van ons hart voor de grote en genereuze donaties. Wij zijn meer dan enthousiast over deze actie."


Bianca Hoffmann, Stars voor kinderen e.V. und Stephan's weg naar een normaler leven


Wij als vereniging en onze vrienden en ondersteuners zijn enthousiast over deze actie. Men kan helpen - ook zonder dikke portemonnee en doet daardoor meerdere malen iets goeds. Hartelijk dank voor de goede service. Je maakt deze wereld een beetje beter!


Almut Fischer, Perspectieven voor gezinnen e.V.


Kleuterschool St. Martin in Mettlach-Tünsdorf

"Met SHUUZ heeft onze instelling een zeer effectieve en serieuze bron van inkomsten ontdekt. Het succes van onze eerste SHUUZ inzamelcampagne was enorm. Veel schoenen werden uitgedeeld in onze kleuterschool. Al na een paar weken werden we door de ouders gevraagd om deze actie te herhalen, omdat de schoenen alweer uigesorteerd werden. We hopen dat ook nu de mensen ons weer steunen voor de tweede actie.


Tanja Broßette, Oudercommissie, Kleuterschool St. Martin, Mettlach-Tünsdorf


"We nemen deel aan het fondsenwervingsproject omdat we dringend financiële steun nodig hebben voor ons waardevolle en duurzame werk. De publieke financiering voor ons kinder- en jeugdwerk wordt steeds kleiner, dus een project als SHUUZ is voor ons een uitstekende manier om de gaten in de kassa te dichten;


Clemens Rohrbach, jeugdleider, vereniging van Duitse scouts Neu-Anspach


Stiftung Evangelische Jugendarbeit in Bayern

"SHUUZ is een eenvoudige, zinvolle manier om iets goeds te doen: elk huishouden heeft schoenen, meestal zelfs veel te veel daarvan. Als ik mijn nog draagbare schoenen doorgeef, zodat anderen ook de nog draagbare schoenen kunnen veroorloven en tegelijkertijd onze kassa ook nog een beetje gespekt wordt, dan worden kleine gebaren opeens grote.


Annika Zeuner, vice-voorzitter, Stiftung Evangelische Jugendarbeit in Bayern


"De ouders en kinderen waren er enthousiast over en we gaan het weer doen - de flyers zijn al klaar;


Ruth Schulte, directeur, kleuterschool Panama, Finnentrop


Kindertagesstätte "4 Jahreszeiten"

"Omdat de opbrengst altijd direct voor aankopen van onze Kita wordt besteed en daarmee de kinderen direct bewust worden van hun eigen inzet, is er een hoge schoendonatiebereidheid bij de ouders aanwezig. Door mond-tot-mondreclame werden andere mensen uit de stad zich bewust van de campagne en brachten ook hun schoenen naar de kwekerij. Onder hen waren veel oude mensen die hele tassen doneerden voor de SHUUZ collectie."


Marita Bachmann, directeur, Kindertagesstätte "4 Jahreszeiten", Dommitzsch


"We hebben centrale inzamelpunten opgezet in vier van onze gemeenschapsruimten. Samen met de schoendonateurs, die hun schoenen vanuit huis verstuurden, hadden we in totaal 500 kilogram gebruikte, draagbare schoenen. Uit de opbrengst hebben we kerstzakken met voedsel gefinancierd en uitgedeeld aan Syrische vluchtelingen "


Heide Pfeiffer, Nieuw-Apostolische Kerkdistrict Bielefeld


Kita Marie Juchacz im brandenburgischen Wriezen

"Ik zou SHUUZ te allen tijde aanbevelen aan andere instellingen. Enerzijds maakt het project het dagelijks leven van de kinderen en medewerkers wat afwisselender, anderzijds vervult het een aantal zinvolle doelen zoals het milieu, voor mensen in armere regio's van de wereld en voor onze Kita."


Peter Küster, directeur, Kita Marie Juchacz, Wriezen


Het non-profit karakter van het project in combinatie met de mogelijkheid om onze eigen non profit organisatie te ondersteunen. Ik kan het project zonder pardon aanbevelen. Gebruikte schoenen zijn geen afval en het sociale aspect achter SHUUZ motiveert ons om verdere inzamelacties uit te voeren;


Holger Kappelhoff, voorzitter, belangenvereniging van de Katholischen Kita St. Antonius Vorst e.V., Kaarst

.
Schuhhaus Rottmann

"Aan de ene kant vind ik het heel positief dat gebruikte schoenen niet worden weggegooid, maar op deze manier worden doorgedragen. Aan de andere kant is het verbazingwekkend hoeveel volledig onbeschadigde schoenen nog weggegooid worden. Bijna niemand geeft vandaag de dag zijn schoenen voor reparatie weg. Door de schoenen in mijn winkel af te geven, kunnen klanten hun geweten sussen - de schoenen worden immers niet weggegooid, maar gedragen door andere mensen."


Hermann Rottmann, directeur, Schuhhaus Rottmann, Steinfurt


"De SHUUUZ verzamelactie was een groot succes. Deze verstandige inzameling vermindert bergen afval en milieuvervuiling. We komen binnenkort terug en kijken uit naar de volgende campagne!


Bettina Giese-Walhöfer, directeur Communicatie & Projecten, Stiftung INTEG, Bad Driburg

.
SHUUZ Sammelstelle Fördergemeinschaft Deutsche Kinderherzzentren e.V.

"Vorig jaar hebben we onze doelstelling van 1.000 euro ruimschoots overtroffen. Dit is een groot succes voor ons. Een competente, ervaren partner als SHUUZ is een belangrijke factor voor het gevoelige terrein van fondsenwerving. Een goed idee werkt niet zonder vertrouwen, dus we kunnen het project expliciet aanbevelen bij andere instellingen."


Barbara Esser, Fördergemeinschaft Deutsche Kinderherzzentren e.V.

.

"De opbrengst die wij ontvangen voor de ingezamelde schoenen gaat rechtstreeks naar de vereniging en komt ten goede aan de studenten 100 procent.


Julia Kafka, leraar, Städtische Grundschule an der Ruhr, Essen


SHUUZ Sammelstelle Wasser für Menschen e.V.

"Wat ons vooral bij SHUUZ overtuigde was het simpele en ongecompliceerde proces. Zodra we de vele volle dozen van onze inzamelactie instuurden, waren we blij met de opbrengst op ons gebruikersaccount. We met het geld drinkwaterprojecten in Afrika ondersteunt.


Dr. Reinhold Hemker, die samen met de ARD-gezondheidsdeskundige Prof. Dr. Ingo Froböse in het bestuur van de landelijke Wasser für Menschen e.V. zit


"We hebben SHUUZ oorspronkelijk als een eenmalige actie uitgevoerd, maar ondertussen loopt het als een doorlopend project. Tot nu toe is dit door iedereen zeer goed ontvangen. We zijn slechts een kleine basisschool, maar al met al is de actie zeer succesvol.


Beate Schererer, secretaris, Betreuungsverein der Herzbergschule Roth e.V., Gelnhausen-Roth


MWF Michelbacher Weiberfasching

"We verzamelen nu al een goed jaar en hebben tot nu toe ongeveer 2,5 ton schoenen verzameld. De volledige opbrengst ging naar onze vereniging. Inmiddels is het een permanente actie geworden dat we doorlopend schoenen inzamelen. De bevolking heeft dit zeer goed geaccepteerd. Zelfs de dochter van onze tweede voorzitter helpt met veel enthousiasme bij het inpakken. In ieder geval zullen we de SHUUZ inzamelcampagne het hele jaar door voortzetten;


Eva Mölter, 1e voorzitster, MWF Michelbacher Weiberfasching, Alzenau


"De respons is doorgaans positief. Veel mensen vertellen ons dat als we dat al eerder hadden geweten, we niet veel oude schoenen hadden weggegooid. We brengen het onderwerp schoenhergebruik regelmatig in de pers en hopelijk daarmee in de hoofden van de mensen;


Ulrich Zeranka, voorzitter, AWO Local Group Greven


Kriens Healthy Shoes

"Klanten reageren gedurende de hele campagne positief op de campagne. Voordat ze hun schoenen in een container stoppen waar niemand weet wat er met de schoenen gebeurt, geven ze ze liever aan ons af voor een goed doel. In ons geval is dit de ontvanger van de donatie Wasser für Menschen e.V. Vanwege mijn positieve ervaringen zou ik de campagne aanbevelen aan andere schoenenwinkels. Sommige schoenendonoren kenden onze winkel nog niet wat als voordeel had dat opeens de klantenfrequentie aanzienlijk is toegenomen."


Elmar Kriens, directeur, Kriens Healthy Shoes, Ochtrup

.

„Alles super georganiseerd “Alles super georganiseerd “


Gertraud Ackermann, managementassistent, Schulstiftung Seligenthal, Landshut


SHUUZ Collection Point KITA St. Alfons

“We hadden een superleuk contact met de initiatiefnemers van SHUUZ, alles werkte perfect. Met de schoenen die tijdens onze inzamelingsactie bij elkaar kwamen, was het grappig om te zien welke modellen de mensen nog in huis hadden - er waren nog stukken uit de jaren tachtig “


Meike Sörensen, bestuurslid, Förderverein der Katholischen KITA St. Alfons, Berlijn

.

"De focus lag voor ons niet zozeer op het geld als wel op de mogelijkheid om schoenen door te geven die anders in het huisvuil terecht zouden komen. Het eerlijke en ecologische aspect was belangrijk voor ons en het geld dat we verdiend hebben was het toefje erbovenop.


Bettina Zitzelsberger, Ouderraad, Basisschool Marklkofen


SHUUZ schoenendispenser schoen en lederwaren Hillmann

"Ik ben zeer tevreden over SHUUZ. Het proces is zeer ongecompliceerd en de feedback van onze klanten is constant positief. Het lijkt erop dat mensen hebben gewacht op een project als SHUUZ. In totaal hebben we al een tiental grote dozen met schoenen gevuld. Ik zou SHUUZ op elk moment aan iedereen aanraden;


Wolfgang Zutelgte, directeur, Schuh- und Lederwaren Hillmann, Metelen


„We hebben verschillende dozen in onze fabriek geplaatst en de medewerkers van de dag- en nachtdiensten konden daar hun schoenen inleveren. De campagne was zeer succesvol - we hebben veel schoenen ingezameld en onze medewerkers vroegen al of we volgend jaar weer een inzamelactie zouden uitvoeren. De opbrengst hebben we gedoneerd aan de scouts van de DPSG.“


Susanne Lane, systeembeheerder, CeWe Color, Oldenburg


Wilhelm Kröger, directeur van "KRÖGER - Gesunde Schuhe", die met zijn bedrijf de kleuterscholen in de omgeving ondersteunt met de SHUUZ inzamelacties. title=

„Ik werd me via Kolping Recycling bewust van SHUUZ. Daarna heb ik de kleuterscholen in het dorp gevraagd of ze mee willen doen, want de opbrengst komt u ten goede. Daarna hebben we voor elke kleuterschool en voor mijn schoenenwinkel een opvangbak gekocht en voorzien van een reclameposter. De campagne werd zeer goed ontvangen en de kleuterscholen kijken uit naar een kleine donatie.

.

Wilhelm Kröger, directeur van "KRÖGER - Healthy Shoes", die kleuterscholen in de omgeving ondersteunt met SHUUZ collectiecampagnes met zijn bedrijf.


„Als het aankomt op het recyclen van gebruikte schoenen, is SHUUZ een goede partner voor ons recyclinghof omdat het betrouwbaar en vooral winstgevend is.


Michael Hufnagel, hoofd afvalbeheer, district Weißenburg-Gunzenhausen

Wat denken partners, experts en inzamelaars over Shuuz - iets goeds doen met oude schoenen