Exclusieve partnerschap tussen SHUUZ en Kolping Recycling

Kolping Recycling GmbH

Kolping Recycling GmbH ziet zichzelf als een modern, innovatief en efficiënt handels- en servicebedrijf. Het is een competente partner voor alle non-profit inzamelorganisaties en andere instellingen op het gebied van kleding- en schoeneninzamelingen. Door de combinatie van inzameling, distributie en recyclage met betrouwbare gecontracteerde sorteerbedrijven wordt een permanent aanbod voor alle inzamelinitiatieven aangeboden. Sinds 1 september 2013 werkt SHUUZ ook uitsluitend met Kolping Recycling. Managing Director Stephan Kowoll vertelt in een interview over het werk van Kolping Recycling en de voordelen voor zijn klanten en inzamelingspartners die voortvloeien uit de samenwerking met SHUUZ.Stephan Kowoll, directeur van de Kolping Recycling GmbH

Stephan Kowoll, bedrijfsleider van de Kolping Recycling GmbH

SHUUZ: heer Kowoll als we denken aan Kolping, dan denken we als eerste aan een van de sociale verenigingen van de Kolping Society en de beroemde Kolpinghuizen, maar niet in de eerste plaats aan recycling. Wanneer en uit welk idee is Kolping Recycling ontstaan?


Kowoll: Kolping Recycling (KRG) is opgericht in 2000. Het doel was en is om de Kolping Groups - in eerste instantie alleen Kolping Groups - inzicht te bieden in de markt, eerlijke handel, eerlijke prijzen en een competente, veelal vrijwillige samenwerking via onze acties.


SHUUZ: Wat zijn de werkterreinen van Kolping Recycling?


Kowoll: Onze focus ligt op de organisatorische ondersteuning van straat- en containerinzamelingen. Een van onze speerpunten is het adviseren van de inzamelgroepen over alle onderwerpen.


SHUUZ: Wat is uw bedrijfsfilosofie?


Kowoll: Eerlijk - Competent - Sociaal


SHUUZ: Hoe groot is de jaarlijkse hoeveelheid textiel die via u wordt ingezameld?


Kowoll: Circa 13.000 ton.


SHUUZ: Wat is de verhouding tussen textiel dat nog steeds draagbaar is en textiel dat niet meer draagbaar is? Wat gebeurt er met de laatste categorie?


Kowoll: Ongeveer 40 tot 50 procent is nog steeds draagbaar. Afhankelijk van hun kwaliteit worden niet langer draagbare stoffen verwerkt tot reinigingsdoeken of gerecycled materiaal voor het isoleren van machines en voertuigen. Dons van o.a. dekbedden wordt gereinigd en hergebruikt.


SHUUZ: Waar gaat het textiel naartoe dat nog gedragen kan worden?


Kowoll: In tweedehandswinkels in Europa en op de markten voor gebruikte kleding in Afrika en Azië


SHUUZ: Kunt u begrijpen dat de markt voor gebruikte kleding door sommigen als niet transparant wordt ervaren?


Kowoll: Ik denk dat dit vooral geldt voor het verzamelen. Vooral bij inzamelcontainers is het vaak onduidelijk wie er daadwerkelijk inzamelt. De bevolking zou alleen kledingdonaties moeten toevertrouwen aan bekende inzamelgroepen zoals Kolping, Caritas, Maltese of het Rode Kruis. Dan kan men er ook op vertrouwen dat de verdere weg van de oude kleren transparant en gecontroleerd is en er niemand ten kosten van anderen een slaatje uit slaat.


SHUUZ:Hoe kunnen consumenten onderscheid maken tussen serieuze en dubieuze inzamelaars van gebruikte kleding?


Kowoll: Consumenten zouden hun gedoneerde kleding natuurlijk het beste toevertrouwen aan bekende, best gesitueerde verzamelaars zonder winstoogmerk. In de meeste gevallen is een blik op het internet voldoende. Er is voldoende informatie beschikbaar over de hierboven genoemde serieuze en dubieuze groepen.


SHUUZ: Welke mogelijkheden heeft u om de ernst van uw klanten te controleren of om de verdere weg van de kleding te volgen?


Kowoll: Kowoll: We werken al jaren samen met bekende sorteerbedrijven. Hier bestaan vaste inkoopcontracten die ons in staat stellen om gedurende een lange periode continu goederen te leveren. Alle bedrijven zijn gecertificeerde afvalverwerkingsbedrijven. Hetzelfde geldt voor onze expediteurs. Vanaf het sorteerbedrijf zijn wij verder niet meer verantwoordeljik voor de vervolgreis van de goederen.


SHUUZ: Sinds 1 september 2013 werkt u ook samen met het SHUUZ-project, dat zich expliciet bezighoudt met de inzameling en recycling van gebruikte schoenen. Hoe is de samenwerking tot stand gekomen en wat zijn de voordelen voor uw klanten van deze samenwerking?


Kowoll: Al in de oprichtingsakte van ons bedrijf in het jaar 2000 werd een van de taken van het bedrijf geformuleerd: "Ontwikkeling en oprichting van nieuwe vormen van inzameling en samenwerking". Sinds die tijd zijn veel plaatsen in ons land uitgerust met inzamelingen om mee te nemen, projecten, punten of centrale inzamlingen. Geen van de toenmalige verantwoordelijken had zich kunnen voorstellen dat het ooit mogelijk zou zijn om een collectievorm aan te bieden waarin praktisch alles thuis vanaf de bank met web-ondersteuning georganiseerd zou kunnen worden. Ook mensen die niet meer mobiel zijn, kunnen meedoen, want de pakketten worden gratis bij de voordeur opgehaald. Toen SHUUZ naar ons toe kwam om het project te presenteren, was ik er al snel van overtuigd dat deze collectie een echte innovatie was. Steeds weer worden we geconfronteerd met zeer kleine inzamelgroepen, in het bijzonder met het feit dat "traditionele inzamelingsformulieren" moeilijk uitvoerbaar zijn door de afnemende vrijwillige inzet. Met SHUUZ hebben we hier nu een passend aanbod. In de eerste dagen konden we onszelf er ook van overtuigen dat de kwaliteit van de gesorteerde schoenen goed is. Met de SHUUZ online calculator ziet de verzamelaar direct de waarde van de gedoneerde schoenen en binnen een korte tijd wordt de opbrengst op zijn rekening gecrediteerd. Wij zijn zeer positief over het feit dat veel donateurs 100 procent van de opbrengst doneren aan liefdadigheidsorganisaties. Dit past in onze bedrijfsfilosofie. Misschien kan dit project de trend tegengaan dat collecties zich de laatste tijd vaak alleen op het financiële aspect hebben gericht.


SHUUZ: U werkt uitsluitend met gecertificeerde gespecialiseerde bedrijven. Aan welke andere criteria hecht u in het bijzonder belang aan uw partners?


Kowoll: Naast de technische en wettelijke vereisten is een "coöperatieve samenwerking" voor ons erg belangrijk. Vooral bij het samenwerken aan straatcollecties zijn er altijd onvoorziene omstandigheden die niet van tevoren zijn gepland. Een hoge mate van flexibiliteit is hier noodzakelijk.


SHUUZ: Welke sociale aspecten streeft Kolping Recycling na


Kowoll: Alle overschotten van ons bedrijf gaan naar het liefdadigheidswerk van de Kolping Society. In ons bedrijf zijn er geen particulieren of moederbedrijven die de winst afromen. Daarnaast zien wij onszelf als partner van vele duizenden vrijwilligers. Deze hebben op hun beurt weer een partner nodig die zich kan aanpassen aan de speciale eisen. Om ervoor te zorgen dat het erekantoor kan slagen, bieden we geen zondagse toespraken aan, maar concrete hulp.


SHUUZ: Als instelling van een grote sociale vereniging verwerpt u onzekere arbeidsverhoudingen. Wat betekent dat in detail?


Kowoll: Voordat we iets van anderen eisen, beginnen we bij onszelf. Wij betalen onze medewerkers volgens collectieve arbeidsovereenkomsten. Hetzelfde eisen wij ook van onze belangrijkste contractuele partners. Op zijn minst moeten er minimumlonen worden betaald (indien beschikbaar). We proberen ook deeltijdbanen voor vrouwen aan te bieden om werk en gezinsleven te combineren. We werken ook graag samen met middelgrote familiebedrijven. Hier staat de medewerker meestal nog steeds centraal in onze activiteiten.


SHUUZ: Hoe belangrijk is milieubescherming voor u en welke concrete maatregelen neemt Kolping Recycling?


Kowoll: Naast het sociale aspect is de inzameling van oud textiel en professionele recycling natuurlijk een actieve bijdrage aan de bescherming van het milieu. In ons kantoor proberen we ook alles te recyclen wat mogelijk is (bijvoorbeeld tonercartridges). Wij gebruiken alleen herbruikbare containers en drinken graag fairtrade koffie, die verkrijgbaar is bij een Kolping initiatief in Mexico.


SHUUZ: Kolping Recycling is lid van de Textiel Recycling Association van de Federal Association of Secondary Materials and Disposal (Bundesverband Sekundarstoffe und Entsorgung e.V.). (bvse), wat zijn de voordelen voor het bedrijf en haar klanten?


Kowoll: Als onderdeel van de Kolping Society geloven we natuurlijk dat de fusie in een groep, hier de bvse, kracht brengt door het aantal leden. Zo zijn wij actief betrokken bij het initiatief tegen de illegale installatie van geconsolideerde containers en dragen wij het bvse-keurmerk van kwaliteit. Onze klanten kunnen er dus op vertrouwen dat ze een competente partner aan hun zijde hebben.


SHUUZ: Zijn er andere externe controle-instanties die controleren of een afvalverwerkingsbedrijf op een milieuvriendelijke en professionele manier werkt?


Kowoll: De jaarlijks terugkerende "monitoring" wordt uitgevoerd door een technische controleorganisatie, voor ons is dit de Dekra.


SHUUZ: U werkt samen met inzamelgroepen van non-profit organisaties en instellingen die de opbrengst van gebruikt textiel gebruiken om wereldwijd diverse projecten te ondersteunen. Kunt u ons een paar bijzondere voorbeelden geven?


Kowoll: De opbrengst werd onder meer gebruikt ter ondersteuning van gekwalificeerde opleidingsmogelijkheden voor jongeren in Paraguay, mechanische naaimachines voor het verwisselen van gebruikte kleding en de introductie van de kleine veeteelt in Kenia. Meer voorbeelden van hulpprojecten in ontwikkelingslanden vindt u hier aan de hand van de opbrengst van onze oude kledingcollecties.