SHUUZ - Iets goeds doen met gebruikte schoenen

Ieder jaar worden in Nederland miljoenen paar gebruikte schoenen uitgemest. Daaruit ontstaat een reuzachtige schoenenberg, die jaarlijks met meer dan honderduizend ton groeit en een grote belasting voor ons milieu met zich meebrengt.


Ieder jaar worden in Nederland meer dan 100 miljoen paar gebruikte schoenen weggegooid

Veel van de weggegooide schoenen zijn echter nog in een (hele) goede staat. Deze schoenen zouden nog dankbaar door mensen, die zich geen nieuwe goede schoenen kunnen veroorloven, doorgedragen kunnen worden. Ze zijn daarom nog veel te goed voor de vuilstortplaats.


Gebruikte schoenen kunnen nog waardevol zijn en horen niet bij de vuilnis weggegooid te worden! En wie denkt met het deponeren van de schoenen in de oudkledingcontainers wat goeds te doen heeft het niet altijd bij het juiste eind!

SHUUZ werkt heel makkelijk:


1. Oude schoenen in een grote doos pakken. 2. De volle doos kostenloos aan DHL overhandigen. 3. Opbrengst verwezenlijken EN de ontvanger (jezelf, een goed doel) daarmee ondersteunen. 4. Ook ideaal voor een extraatje voor kleuterscholen, basisscholen en verenigingen. Gewoonweg een verzameldoos op een centraal punt zetten en opbrengsten genereren!


Indien u gebruikte schoenen niet eenvoudigweg weg wilt gooien, maar doelgericht aan het hergebruik ervan wilt deelnemen, dan kunt u zich hier kostenloos aanmelden.


Doe 3-dubbel iets goeds met uw gebruikte schoenen (sinds 2011):

 1. Gebruikte schoenen zijn niet altijd afdankers, ze hebben nog een zekere waarde. De waarde van uw verzameling niet meer gedragen schoenen wordt bij Shuuz aan u uitbetaald. U kunt dit bedrag voor uzelf behouden of doelgericht aan een door u uitgekozen instelling, vereniging of goed doel schenken.

  Een spaarpotje opbouwen

  Gebruikte schoenen zijn niet altijd afdankers, ze hebben nog een zekere waarde. De waarde van uw verzameling niet meer gedragen schoenen wordt bij Shuuz aan u uitbetaald. U kunt dit bedrag voor uzelf behouden of doelgericht aan een door u uitgekozen instelling, vereniging of goed doel schenken.


 2. Veel mensen op deze wereld kunnen zich geen of alleen maar slechte schoenen veroorloven. Help lokale winkeliers en hun families om hun bestaan veilig te stellen en kopers van de schoenen om op een goede en goedkope manier goed schoeisel te kunnen kopen.

  Mensen helpen

  Veel mensen op deze wereld kunnen zich geen of alleen maar slechte schoenen veroorloven. Help lokale winkeliers en hun families om hun bestaan veilig te stellen en kopers van de schoenen om op een goede en goedkope manier goed schoeisel te kunnen kopen.


 3. Jaarlijks worden in Nederland minimaal 135 miljoen paar schoenen uitgesorteerd. De meeste van deze schoenen zijn nog in prima staat. Help afval te vermijden en waardevolle grondstoffen te besparen.

  Milieu ontlasten

  Jaarlijks worden in Nederland minimaal 135 miljoen paar schoenen uitgesorteerd. De meeste van deze schoenen zijn nog in prima staat. Help afval te vermijden en waardevolle grondstoffen te besparen. In tegenstelling tot de containerlogistiek is ons het transport via DHL, CO2 neutraal.




Huishoudens, scholen, kleuterscholen, kinderopvang, verenigingen en andere instituties kunnen gebruikte schoenen verzamelen en met kostenloze pakketzegels aan SHUUZ versturen. SHUUZ keert daarvoor een zo hoog als mogelijk bedrag uit (zie de SHUUZ calculator).


Deze opbrengst kan de inzender zelf behouden maar ook aan een zelf uitgekozen goed doel of non-profit organisatie doneren. Met ieder paar schoenen helpt u niet alleen uzelf of het door u uitgekozen doel, u helpt bovendien ook nog degenen die de schoenen graag door willen dragen. De ingezamelde schoenen worden wereldwijd voor zeer weinig geld aan mensen doorgegeven die zich anders geen goed paar schoenen kunnen veroorloven.


SHUUZ is bijzonder geschikt voor het genereren van fondsen voor instellingen (bijv. kleuterschool, basisschool, vereniging, enz.) en het aanvullen van budgetten. Hoe dit werkt vindt u op Zo werkt het voor instellingen. Lees ook de Beoordelingen van onze verzamelpunten!


Kolping Recycling GmbH

Samen met onze partner Kolping Recycling zorgen we er bij Shuuz voor, dat alle processen eerlijk en transparant zijn.


Gebruikte schoenen zijn waardevol en helpen andere mensen. Ze horen niet op de vuilstortplaats. In onze geglobaliseerde wereld wil SHUUZ een bijdrage leveren aan de ontlasting van het milieu door middel van een goed doordacht recyclingsconcept van nog in goede staat verkerende verbruiksgoederen. Lees de Uitingen van Ontwikkelingslandexperten met betrekking tot SHUUZ.



U wilt drievoudig iets goeds met gebruikte of niet meer gedragen schoenen doen en de opbrengst behouden of aan een door u uitgekozen doel doneren? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! Duizenden mensen zijn u al voorgegaan en doen mee aan SHUUZ omdat het eenvoudig, kostenloos en vruchtbaar is! Doe mee!


De bond voor instellingen zonder winstoogmerk in Duitsland adviseert SHUUZ als een zeer makkelijk en effectief fundraisingsconcept voor school- en andere ondersteunende organisaties De bond voor instellingen zonder winstoogmerk in Duitsland adviseert SHUUZ als een zeer makkelijk en effectief fundraisingsconcept voor school- en andere ondersteunende organisaties bij het beheer van hun financiële administratie. Het hoofddoel van de BFD is het creëren van een effectieve belangenbehartiging van alle schoolondersteunende verenigingen op federaal en staatsniveau.

SHUUZ wordt als voorbeeldig project op het gebied van afvalvermijding en duurzaamheid SHUUZ wordt als voorbeeldig project op het gebied van afvalvermijding en duurzaamheid aanbevolen door "NRW denkt nach(haltig)", een initiatief van het Grimme Instituut en het VN-Werelddecennium "Onderwijs voor duurzame ontwikkeling" namens de minister van Federale Zaken, Europa en Media van de deelstaat NRW.