Hoe de Kolpingfamilies en -instellingen iets goeds doen met gebruikte schoenen:

De samenwerking met Shuuz maakt het mogelijk:


  • SHUUZ is uniek als het gaat om eerlijke en transparante recycling en de aankoop van oude en gebruikte schoenen.

  • SHUUZ werkt uitsluitend samen met Kolping Textilrecycling GmbH en biedt een uitstekende manier voor fondsenwerving voor en door alle Kolping families en sponsoren.

  • SHUUZ heeft al meer dan 4.000 inzamelpunten, waaronder vele Kolping Families, want deelname is gratis en effectief!


Dit zeggen Kolping families en partners over SHUUZ:


Kolping families realiseren eigen belangrijke projecten met de opbrengsten van SHUUZ

SHUUZ biedt Kolping families de aankoop van gebruikte schoenen aan. Door het recycelen ervan ontvangen de Kolping Families geld en wordt het onnodige weggooien van oude schoenen vermeden.

"SHUUZ betaalt ons meer geld dan elk ander vergelijkbaar systeem dat we hebben getest. Een probleem waar andere leveranciers voortdurend mee te maken hadden, was de opslag en de lange transportroutes naar de ontvangstpunten. Bij SHUUZ daarentegen kunt u uw gebruikte schoenen in kleinere hoeveelheden (tot 30 Kilo) opsturen, wat een hoge mate van flexibiliteit betekent voor onze inzamelacties. Bovendien overtuigt het SHUUZ-systeem ons: elke burger, ook al heeft hij maar kleine hoeveelheden, kan deelnemen aan de actie via tusseninstanties zoals de Kolping Families. Degene die de schoenen heeft ingeleverd kan er dus zeker van zijn dat zijn/haar schoenen hergebruikt worden en dat de opbrengst in wordt gezet om specifieke projecten van onze Kolping familie te ondersteunen."


Hans-Dieter Lotte, Kolpingsfamilie Vörden

Samen met 260 Kolpingonderkomens en 200 instellingen (Kolping Youth Houses, Youth Community Services, Kolping Family Centres, Kolping Families), behoort deze instelling tot de nationale en internationale Kolping Society. In plaats van het weggooien van draagbare schoenen, mobiliseert de familie Kolping in Vörden haar leden om schoenen in te zamelen voor een zinvolle recycling. SHUUZ biedt Kolping Families de aankoop van hun gebruikte schoenen aan. Door de recycling ontvangen de Kolping Families geld en besparen ze het onnodig weggooien van nog draagbare schoenen.


Kolpingfamilie Werlte en KRÖGER - Gezonde schoenen ondersteunen projecten van de kleuterschool

Wilhelm Kröger, bedrijfsleider van "KRÖGER - Gezonde schoenen", die met zijn bedrijf, de kleuterscholen in de omgeving ondersteunt in samenwerking met de SHUUZ inzamelacties.

„Als voorzitter van Kolping ben ik via Kolping Recycling in aanraking gekomen met SHUUZ. Daarna heb ik de kleuterscholen in het dorp gevraagd of ze mee willen doen, want de opbrengst komt ook hen ten goede. Vervolgens hebben we voor elke kleuterschool en voor mijn schoenenwinkel een opvangbak gekocht en voorzien van een reclameposter. De campagne werd zeer goed ontvangen en de kleuterscholen zijn erg content met hun eerste opbrengsten.“


Wilhelm Kröger, bedrijfsleider van "KRÖGER - gezonde schoenen", die met zijn bedrijf, de kleuterscholen in de omgeving ondersteunt in samenwerking met de SHUUZ inzamelacties.


Kolping over Textielrecycling en haar exclusieve partnerschap met SHUUZ

Stephan Kowoll, bedrijfsleider van de Kolping Recycling GmbH

„Toen SHUUZ ons benaderde om het project voor te stellen, was ik er al snel van overtuigd dat deze inzamelactie een echte innovatie was. Met de SHUUZ online calculator ziet de verzamelaar direct de waarde van de gedoneerde schoenen en binnen afzienbare tijd kan de opbrengst al op zijn/haar rekening worden gecrediteerd. Wij zijn zeer positief over het feit dat veel donateurs 100 procent van hun opbrengst doneren aan liefdadigheidsorganisaties. Dit past in onze bedrijfsfilosofie. Misschien kan dit project de recente trend tegengaan dat zulke inzamelacties zich vaak alleen op het financiële aspect richten.“

Kolping Recycling GmbH

Stephan Kowoll is directeur van Kolping Recycling GmbH (KRG), opgericht in 2000 en verzamelt per jaar 13.000 ton gebruikte kleding en schoenen. KRG is een modern en efficiënt handels- en servicebedrijf dat vele non-profit inzamelorganisaties ondersteunt als competente partner op het gebied van kleding- en schoeneninzamelingen. Door de combinatie van inzameling, distributie en hergebruik wordt een permanent aanbod voor alle inzamelvormen gepresenteerd. Sinds 1 september 2013 werkt ook SHUUZ uitsluitend met Kolping Recycling.


In een interview vertelt Kowoll over het werk van KRG en de voordelen voor zijn klanten van samenwerking met SHUUZ:


Lees meer